• AI for Energy and Sustainability

    21.08.2021-26.08.2021 | Web Ortamı
    Güncel Etkinlik

    Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka uygulamalarının Enerji ve Sürdürülebilirlik konularıyla buluştuğu bu bir günlük uluslararası toplantıda sunumlar, davetli konuşmacılar ve tartışmalar yer alacaktır.

    Akademik | Ücretli
  • 1